dental implants

ניתוח השתלת שיניים הוא הליך המחליף את שורשי השן במוטות מתכת להחלפת שיניים פגומות או חסרות כך שהשיניים המלאכותיות ייראו ויתפקדו כאמיתיות. הוא מציע אלטרנטיבה מבורכת לתותבות ולגשרים שאינם מתאימים, ומציע אופציה למי שחסר לו שורשים טבעיים שלא יאפשרו בניית שיניים תותבות, גשרים או שיניים תותבות. ניתן להשתמש בשתל שיניים להחלפת שן אחת מספר שיניים […]