למה נוטריון צריך לתרגם דרכון?

תעודה מאשרת את איכות התרגום, בין אם מדובר בתרגום ישיר או במסמך מקור ונושאת את שמו וחתימתו של המתרגם, חברת התרגום, נציגיה, מועד ביצוע התרגום המאושר, פרטי הקשר של החברה ואת החותם הרשמי של ספק השפה. כאשר מתרגם מאשר תרגום, הוא או היא אימתו שהתרגום נכון ומלא, ולא ניתן לשנות את התרגום לאחר ההסמכה. לצורך […]